ความเป็นมา
คณะกรรมการโครงการศูนย์จีนศึกษา
หลักสูตรร่วมไทย-จีน (2+2)
โครงการ China Camp
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATCC © 2013  เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.0-3522-9315 Fax. 0-3522-9315
     Email: singhonsat@gmail.com  www.atcc.ac.th


link
Guangxi University of Science and Technology (GXUST)
กิจกรรม
ภาษาจีนออนไลน์
  รับสมัคร
  นักศึกษาใหม่
China Camp 2014
  สนใจมีทุน
Click